stelling 1

Het Europese uitwisselingsprogramma (Erasmus+) moet worden uitgebreid om de toegankelijkheid voor middelbare scholieren en mbo-studenten te vergroten. lees toelichting

Met subsidie van Erasmus+ kun je werken, studeren of stage lopen in een van de programmalanden van Erasmus+. Dit is ook voor mbo-studenten mogelijk.

stelling 2

De leeftijd om te stemmen voor de Europese verkiezingen moet verlaagd worden naar 16 jaar. lees toelichting

In de EU-landen Oostenrijk en Malta mogen jongeren al vanaf 16 jaar stemmen tijdens de verkiezingen. In veel andere landen zoals Nederland mag dat pas vanaf 18 jaar, terwijl jongeren van hun 16e bijvoorbeeld al wel mogen werken, scooter rijden, een testament opstellen en belasting moeten betalen.

stelling 3

Bedrijven in de EU mogen niet handelen met landen die mensenrechten schenden. lees toelichting

Soms bestaan er (economische) sancties tegen een land, organisatie of persoon. Als land, bedrijf of persoon binnen de EU kun je dan niet zomaar zakendoen of gelden er specifieke beperkingen hiervoor.

stelling 4

Onderwijsdiploma’s moeten in alle EU-landen geldig zijn. lees toelichting

Diploma's worden niet automatisch erkend in de hele EU. In sommige landen is er een procedure voordat een graad of diploma wordt erkend.

stelling 5

Vluchtelingen uit ramp of oorlogsgebieden moeten in de eigen regio, opgevangen worden. lees toelichting

De vluchtelingenstroom uit ramp of oorlogsgebieden is in alle landen in Europa een politiek vraagstuk. De discussie gaat o.a. over de wil en het vermogen van Europa om vluchtelingen op te nemen.

stelling 6

Om korte Europese vluchten te vervangen moet de Europese Commissie meer inzetten op een Europees hogesnelheids-treinnetwerk. lees toelichting

Vliegtuigen stoten CO2 uit. Om dit te beperken en een alternatief te bieden kan het huidige hogesnelheids-treinnetwerk van Europa worden uitgebreid zodat reizigers sneller de trein pakken voor korte afstanden in plaats van het vliegtuig.

stelling 7

Alle EU-landen moeten het homohuwelijk invoeren. lees toelichting

Op dit moment zijn lidstaten vrij om te bepalen of zij wel of niet het homohuwelijk erkennen in het nationale recht. Maar als een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht rechtsgeldig is gesloten in een lidstaat van de Europese Unie, dient dit als zodanig te worden erkend in alle lidstaten van Europa.

stelling 8

De EU moet optreden tegen onbetaalde stages. lees toelichting

Banen die voorheen werden ingevuld door een (betaalde) secretaresse of starters, heten tegenwoordig ‘leerwerkplekken’ of ‘traineeship’.

stelling 9

De winstbelasting voor bedrijven moet in alle landen hetzelfde worden zodat bedrijven niet verhuizen naar die landen met de laagste belasting. lees toelichting

Bedrijven moeten belasting betalen over de winst die ze maken. Deze belasting is niet in alle landen gelijk.

stelling 10

De kinderen van IS strijders die terug naar Europa willen moeten bij de buitengrens van de EU geweerd worden. lees toelichting

In diverse kampen leven IS strijders en hun kinderen in gevangenschap. Er wordt discussie gevoerd of de EU de kinderen van deze IS strijders moet toelaten.

stelling 11

EU-landen mogen alleen handelsverdragen afsluiten met landen die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. lees toelichting

In de handelsverdragen met niet-EU-landen staan niet-bindende afspraken die mens en milieu moeten beschermen.

stelling 12

Er moet strenger opgetreden worden tegen landen binnen de EU die hun financiën niet op orde hebben. lees toelichting

EU-landen hebben samen afspraken gemaakt over de nationale begrotingen. Wanneer landen zich er niet aan houden kan de EU sancties opleggen.

stelling 13

EU-landen mogen zelf bepalen hoeveel vluchtelingen ze opnemen. lees toelichting

De opvang en herverdeling van vluchtelingen gebeurt op dit moment op vrijwillige basis. Landen mogen zelf beslissen hoeveel vluchtelingen zij opnemen. Landen aan de buitengrenzen worden het meest belast.

stelling 14

De EU moet jongeren raadplegen over onderwerpen die hen aangaan. lees toelichting

Er is een resolutie (‘voorstel’) aangenomen die voortvloeit uit het 60-jaar bestaan van het Verdrag van Rome en de groeiende ontevredenheid met de EU. De Europese regio’s en steden nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om burgers meer te betrekken bij een nieuw pad voor de Europese Unie.

stelling 15

Er moet een gezamenlijk Europees leger komen. lees toelichting

Op dit moment hebben alle lidstaten van de EU een afzonderlijk leger en is er geen gezamenlijk Europees leger.

stelling 16

Europese wet-/regelgeving en beleid mag nooit de mensenrechten van EU-burgers schenden. lees toelichting

Preventieve maatregelen die zich richten op specifieke groepen in de samenleving, zoals antiterrorismemaatregelen, kunnen op gespannen voet staan met de mensenrechten.

stelling 17

De EU moet illegaal downloaden voor privégebruik strenger aanpakken. lees toelichting

Het downloaden van muziek, films, geschriften, beeld en games voor privégebruik is officieel niet toegestaan, omdat de makers hiervan niet worden betaald.

stelling 18

De EU moet de CO2-uitstoot belasten via een Europese CO2-taks. lees toelichting

CO2 (koolstofdioxide) is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar toegenomen.

stelling 19

Veiligheidsdiensten van EU-landen moeten makkelijker (persoons)gegevens kunnen uitwisselen. lees toelichting

Criminelen en terroristen in de EU kunnen een bedreiging vormen voor alle lidstaten. Vanwege wet- en regelgeving kunnen veiligheidsdiensten binnen de EU niet zomaar (persoons)gegevens met elkaar uitwisselen.

stelling 20

Nederland moet uit de Europese Unie stappen. lees toelichting

Er wordt ook wel gesproken van een ‘Nexit’, vergelijkbaar met het Engelse 'Brexit'. Dit is een samentrekking van de woorden 'Nederland en exit' wat verwijst naar een scenario waarin Nederland de Europese Unie (EU) verlaat.

Belangrijke onderwerpen

Welke onderwerpen vind je extra belangrijk?Ga verder

Partijen

Welke partijen wil je meenemen in de resultaten?