stelling 1

Het bindend studieadvies (BSA) moet voor alle opleidingen (MBO, HBO, WO) worden afgeschaft. lees toelichting

Het BSA bepaalt een minimaal te halen aantal studiepunten voor eerstejaars studenten. Als deze niet worden gehaald kunnen studenten van de opleiding worden gestuurd. Als het advies niet meer bindend is, dan is dat niet meer mogelijk.

stelling 2

De basisbeurs voor studenten moet terug. lees toelichting

Een hot-topic binnen het Hoger Onderwijs is de afschaffing van het leenstelsel en de terugkeer van een basisbeurs. De basisbeurs is een vorm van studiefinanciering waarbij studenten dan niet meer het volledige bedrag voor hun studie hoeven te lenen.

stelling 3

Onderwijsbenodigdheden voor mbo-studenten moeten gratis worden. lees toelichting

Mbo’ers betalen minder schoolgeld dan HBO en WO studenten. Maar de kosten voor veel praktische (Mbo-)opleidingen kunnen hoog oplopen door het moeten kopen van benodigdheden voor opleidingen, zoals speciale werkkleding of gereedschap.

stelling 4

Het minimumloon moet gelden vanaf 18 jaar. lees toelichting

Voor de wet ben je vanaf je 18e volwassen. Toch heb je pas recht op het minimumloon vanaf 21 jaar. Hier wordt al jarenlang over gediscussieerd. Op dit moment is het wettelijk mogelijk om jongeren tot hun eenentwintigste onder het minimumloon te laten werken.

stelling 5

Het moet voor werkgevers nadeliger zijn om een flexcontract aan te bieden dan een vast contract. lees toelichting

Nadelen van flexcontracten voor jongeren zijn onder meer het gemiddeld minder loon verdienen en dat de groei van dit loon achter blijft bij dat van vaste krachten. Daarnaast is het voor flexwerkers moeilijker om door te groeien vanuit hun huidige functie. Ook wordt er doorgaans minder in hen geïnvesteerd als het gaat om training en opleiding. Voordelen van flexcontracten zijn dat je minder gebonden bent aan de werkgever, het gemakkelijker is om te switchen van werkgever en het in sommige sectoren beter verdient.

stelling 6

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) mag de overheid alleen kijken naar wat er op je strafblad staat. lees toelichting

Bij bepaalde beroepen (zoals politieagent en boa) kan de overheid gebruik maken van politiegegevens voor het beoordelen van een VOG. Ook als je geen strafblad hebt, kan een VOG geweigerd worden. Alles wat de politie over je opschrijft (controles, staande-houdingen) kan er daardoor toe leiden dat je geen VOG en dus geen baan krijgt.

stelling 7

Jongeren met een beperking moeten evenveel betaald worden voor hetzelfde werk als vakgenoten zonder beperking. lees toelichting

Werkende jonggehandicapten verdienen vanaf dit jaar nooit boven het wettelijk minimumloon. Hoeveel uren ze ook maken en ongeacht op welk niveau. Dit komt door de nieuwe Wajong-regeling. In de nieuwe wet gaan sommige Wajong’ers er op vooruit als ze meer werken. Maar niemand komt boven dat minimuminkomen uit.

stelling 8

Overheidsinstanties mogen etniciteit niet gebruiken om fraude te bestrijden. lees toelichting

Dit is een actuele discussie die gevoerd wordt naar aanleiding van de toeslagenaffaire door de Belastingdienst. Maar ook bij bijvoorbeeld de politie en de Koninklijke Marechaussee speelt deze discussie. Er wordt dan gesproken over etnisch profileren. Nationaliteit, afkomst of huidskleur zijn dan onderdeel van een risicoprofiel waardoor mensen gecontroleerd worden vanwege die kenmerken in plaats van gedrag.

stelling 9

De kostendelersnorm moet worden afgeschaft om de financiële onafhankelijkheid van jongeren te bevorderen. lees toelichting

Tienduizenden Nederlanders hebben te maken met de zogenaamde kostendelersnorm. Deze maatregel betekent dat een bijstandsuitkering en toeslagen verlaagd worden als er meerdere volwassenen op één adres wonen. Dit gebeurt ook bij een ouder en inwonend (volwassen) kind.

stelling 10

Alle anticonceptiemiddelen moeten voor vrouwen, ongeacht hun leeftijd zonder eigen risico worden vergoed vanuit de basisverzekering. lees toelichting

Voor vrouwen tot 18 jaar worden anticonceptiemiddelen momenteel vergoed vanuit de basisverzekering en geldt er geen eigen risico. Vrouwen van 18, 19 en 20 jaar moeten wel een eigen risico betalen. Vrouwen ouder dan 21 moeten volledig voor de anticonceptie betalen of ze moeten een aanvullende verzekering nemen.

stelling 11

De zorgpremie en het eigen risico moeten worden verlaagd, zodat de zorgtoeslag afgeschaft kan worden. lees toelichting

Momenteel betaal je in Nederland zorgpremie voor je zorgverzekering. Ter compensatie krijg je, wanneer je onder een bepaald inkomen verdient, een zorgtoeslag vanuit de overheid. 1 op de 3 jongeren weet echter niet dat je deze toeslag zelf moet stopzetten. Hierdoor ontstaan onnodige schulden.

stelling 12

Reizen met de trein moet aantrekkelijker gemaakt worden. lees toelichting

In Nederland dekken subsidies ongeveer de helft van de treinkosten. De opbrengsten van de kaartverkoop aan reizigers dekken de andere helft. Mensen die ‘voor’ deze stelling zijn vinden dat er nog meer subsidie moet gaan naar het reizen met de trein, zodat het financieel aantrekkelijker wordt om de trein te pakken in plaats van bijvoorbeeld de auto.

stelling 13

Er moet een ‘eerlijkere’ vleesprijs komen. lees toelichting

Een ‘eerlijke’ en dus hogere vleesprijs houdt rekening met de kosten voor klimaat, milieu, natuur en producent.

stelling 14

De overheid moet actiever ‘huisjesmelkers’ opsporen en beboeten. lees toelichting

Met ‘huisjesmelker’ wordt een verhuurder bedoeld die een woonruimte voor te hoge huurprijzen verhuurt. Het woningwaarderingsstelsel (WWS) bepaalt hoeveel huur maximaal gevraagd mag worden voor een woning, maar in de praktijk vragen veel verhuurders meer huur dan volgens het WWS realistisch is. Met een ‘huisjesmelkersboete’ wordt het WWS gehandhaafd en kunnen verhuurders beboet worden bij het vragen van te hoge huren.

stelling 15

Studentenkamers moeten ook in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. lees toelichting

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten, waarbij een van de voorwaarden is dat je een zelfstandige woonruimte hebt. Wie de keuken, badkamer of voordeur deelt, valt buiten de boot. Studentenkamers zijn vaak geen zelfstandige woningen waardoor studenten nu vaak niet in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Belangrijke onderwerpen

Welke onderwerpen vind je extra belangrijk?Ga verder

Partijen

Welke partijen wil je meenemen in de resultaten?