Ik vind dat er meer betaalbare woningen moeten zijn voor jongeren.

Ik vind dat er voldoende mogelijkheden in mijn buurt moeten zijn om te sporten.

Ik vind dat het OV voor iedereen tot 18 jaar gratis moet zijn.

Ik vind dat mijn gemeente afspraken moet maken met horeca, supermarkten, etc om voedselverspilling tegen te gaan.

Ik vind dat de straten schoon moeten zijn.

Ik vind dat mijn gemeente een actieplan tegen racisme en discriminatie moet hebben.

Ik vind dat mijn gemeente lokale- en regionale netwerken van ondernemers moet ondersteunen.

Ik vind dat er voldoende studieplekken beschikbaar moeten worden gemaakt die open zijn tot 23.00 uur.

Ik vind dat er festivals en concerten in mijn gemeente moeten zijn.

Ik vind dat de gemeente voor meer werk- en stageplekken moet zorgen die perspectief bieden voor jongeren.

Ik vind dat er voldoende opvang moet zijn voor dak-/thuislozen en verslaafden.

Ik vind dat boa’s zichtbare ‘godsdienstige of levensbeschouwelijke uiting mogen dragen bij hun uniform.

Ik vind dat cameratoezicht alleen ingezet moet worden als het nut en de reden ervan zwaarder wegen dan de privacy die ermee wordt opgegeven.

Ik vind dat het verkeer in mijn gemeente veiliger moet.

Ik vind dat er meer geld moet gaan naar een groene en klimaatneutrale gemeente.

Ik vind dat er overal voldoende straatverlichting moet zijn.

Ik vind dat mijn gemeente goede arbeidsomstandigheden moet afdwingen voor flitsbezorgers.

Ik vind dat er meer geld en middelen moet naar de kunst en cultuursector van mijn gemeente.

Ik vind dat elk kind recht heeft op bijles en dat de gemeente dat moet regelen met lokale ondernemers.

Ik vind dat er meer geld moet gaan naar jongerenwerk en jongerencentra.